Segway Loomo Robot

  • Усъвършенстван личен робот
  • Мобилен приятел с изкуствен интелект
  • Смарт самобалансиращ електрически транспортер