Услуги след продажба

Услуги след продажба

Ремонтни услуги

Моля, свържете се с вашия търговец, ако имате нужда от помощ. Те могат да ви осигурят необходимото съдействие за разрешаване на проблема ви или да планират ремонт, ако е необходимо. Уверете се, че имате серийния номер, който да предадете, преди да се свържете с тях.

* Серийният номер се намира под вашия продукт, в оригиналната кутия или чрез приложението Segway-Ninebot. Изглежда така: N2G .....