Услуги след продажба

Услуги след продажба

Ремонтни услуги

Моля, свържете се с нас, ако имате нужда от помощ. Можем да ви предоставим необходимото съдействие за решаване на проблема ви или да планирате ремонт, ако е необходимо. Уверете се, че имате серийния номер под ръка, преди да се свържете с нас.

* Серийният номер се намира под вашия продукт, в оригиналната кутия или чрез приложението Segway-Ninebot. Изглежда така: N2G .....