Поддръжка: Гаранции и регулации

Гаранции и регулации

Правила и регулации за каране на Segway продукти

Правилата и разпоредбите за каране на Segway продукти се различават за всяка страна, моля свържете се с вашия местен дилър/дистрибутор за повече информация относно текущата ситуация във вашата страна.

Гаранциите за продуктите на Segway се различават за всяка страна, моля свържете се с вашия местен дилър/дистрибутор за информация относно текущата ситуация във вашата страна.