Поддръжка: Правила и регулации

Правила и регулации

Правила и регулации, регламентиращи управлението на Segway продукти

Правилата и регулациите, регламентиращи управлението на Segway продукти са различни за всяка страна. Моля свържете се с Вашия местен дилър/дистрибутор, за да получите актуална информация, отнасяща се за Вашата страна.

Гаранционните условия на продуктите Segway се различават за всяка страна. Можете да се обърнете към Вашия местен дилър/дистрибутор, за да получите актуална, подробна информация за ситуацията във Вашата страна.


Съветеи за безопасност - Загубили сте Вашата инструкция? - Често задавани въпроси