Поддръжка: Препоръки за безопасност

Управлявайте Вашия Segway безопасно

Прочетете инструцкиите за безопасно управление
Преди да започнете да управлявате Вашия Segway, моля прочетете внимателно приложените в комплекта инструкции за безопасно управление.

Използвайте апликацията Ninebot by Segway App
Отворете App Store (iOS) или Google Play Store (Android) и потърсете за "Ninebot", за да изтеглите и инсталирате апликацията. Свържете Вашия смартфон със Segway чрез Bluetooth (Bluetooth 4.0 или следваща версия) и следвайте инструкциите, за да активирате Вашето превозно средство и да последвате процедурата по обучение за начинаещи.

За да се гарантира Вашата безопасност, превозното средство ще е с ограничена максималната скорост на движение, докато не преминете през ръководството за начинаещи. След това ще можете да премахнете ограничението на скоростта през апликацията.

По време на управление

  1. Носете каска и други предпазни средства (наколенки, налакътници и др.), за да ограничите възможността от нараняване.

  2. Отидете на широко, открито пространство и помолете приятел да Ви асистира за Вашето първо каране.

  3. Пазете главата си, когато преминавате през врати.

  4. Не управлявайте едновременно с друг човек върху превозното средство. Не носете дете, докато управлявате.

  5. Допълнителна информация ще откриете в Ръководството за употреба и Инструкциите за безопасност.


 

Загубули сте Вашата инструкция? - Местни регулации и Информация за гаранция - Често Задавани Въпроси